El teu estil advocat antic

Callats i místics, inspiradors i idealistes incansables